Много често, моментът в който открием, че наш близък злоупотребява с наркотици, психотропни вещества, алкохол, хазарт и др.е преломен и са необходими незабавни реакции, НО НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА! Важно е човекът да изпита вътрешна потребност от това – ДА ПОТЪРСИ ПОМОЩ!

Организмът на всеки човек е изложен непрекъснато на въздействие на различни видове стимуланти, произхождащи от външният свят. Те се приемат от органите на възприятията и след това се препращат към мозъка, който от своя страна изработва реакция, изразена чрез специфично поведение.

Различават се физиологична и психологична зависимост.

  • При физиологичната зависимост има създаване на невроадаптивна промяна. След прекратяване приемането на обичайната доза вещество, се стига до значително увреждане на функциуонирането на организма.
  • Психологическата зависимост се основава на задължителна необходимост да се употреби вещество, свързано с желание за удоволствие или освобождаване от неприянти психически състояния, предизвикани при абстиненция.

Абстиненция?

Като наркотична абстиненция се означава състоянието, при което наркозависимото лице е лишено от веществото, към което е пристрастено (алкохол, власт, стимуланти, опиати и други) и изпитва силно, тежко преодолимо влечение да си го набави. Наркотичната абстиненция има два компонента:

Психологична – това е силното желание да се изпита удоволствието от въздействието на наркотика и чувството за комфорт, и релаксация, свързани с обстановката за неговата употреба.

Физиологична – изразява се в нарушаване на нормалното протичане на физиологичните процеси в организма, в отсъствие на наркотичното вещество; това може да бъде:

  • чувство за болка в мускулите и ставите, при хероинова абстиненция;
  • тремор и рязко покачване на кръвното налягане, при алкохолна абстиненция;
  • тежка обща слабост и понижаване на кръвното налягане, при кокаинова абстиненция;
  • и други, в зависимост от характера на конкретния наркотик.

Някои вещества и продукти, като кофеин, теин, теобромин, никотин, марихуана и други, предизвикват основно психологична пристрастеност; физиологична зависимост възниква рядко и само след продължителна прекомерна употреба. Други, като кокаина и амфетамините бързо предизвикват физиологична зависимост, която обаче също така бързо се преодолява (в рамките на една-две седмици), с по-голямо усилие на волята. Трети, като хероина и антидепресантите, предизвикват тежка физиологична зависимост, която е почти невъзможно да бъде преодоляна без медицинско лечение.

При рязко лишаване от наркотика настъпва абстинентна криза.

В тези случаи психологът може да помогне, когато насочи вниманието на зависимият в реални прогнози за неговият живот при употреба на вещества или да засили мотивите му да се върне в реалността, като активира волевите процеси и събуди инстинкта за му за самосъхранение.

Терапията при мотивирани пациенти показва много добри резултати, но в процеса на лечение се работи с цялото семейство за постигане на оптимален резултат.