КАКВО Е СТРЕС?

СТРЕСЪТ Е СТРАХ!

Стресът е неспецифичен отговор на организма при всяко определено към него изискване. От гледна точка на стресовата ситуация, няма значение приятна или неприятна е тя, организмът ни търси начин за адаптация към възникналото затруднение каквото и да е то. Той не е просто нервно напрежение. Негови основи често са интензивни емоционални и дори физиологични преживявания.

Термина стрес се използва твърде произволно, което води до много противоречиви определения и формулировки. Няколко примера за реални стресови ситуации :

 • развод
 • болест или наранявания
 • женитба
 • смърт на член на семейството
 • загуба на работно място
 • пенсиониране
 • бременност
 • сексуални затруднения
 • вземане на по – голям кредит
 • напускане на дома от децата
 • промяна на лични навици
 • промяна навика на хранене
 • промяна в навиците, в свободното време
 • начало или край на училището
 • и много други

Самият стрес води до силно неблагоприятно отрицателно въздействие върху организма. Стреса има различно значение за отделните хора. Той не е нещо, което трябва да се избягва: пълната липса на стрес означава смърт. Сам по себе си стресът има защитни функции. Посредством интензивен стрес организмът и психиката на човек реагират на измененията на околната среда, още повече ако те застрашават индивида. В тези ситуации стресовото преживяване мобилизира в максимална степен индивидуалните способности за реакция и преодоляване на промяната. Затова психолога е длъжен да разглежда всеки човек като индивидуална вселена и в процеса на работа да намира „пропуканите“ стени и да окаже помощ! Всеки човек има инстинкт за самосъхранение и ако оставим тази наша защита в изолация и се подадем на други усещания и чувства, тогава настъпва дисбаланса в нашето мислене и съзнание. Понякога е достатъчен разговор с близък човек или добър приятел, но това е опасна игра, защото всеки човек изхожда от личният си опит, а това може да не съвпада с вашите нагласи и очаквания и така се влиза в порочен кръг. Затова безпристрастното мнение на психолога е от голямо значение, защото с моя помощ вие ще намерите вашият уникален, индивидуален начин за справяне със стресовата ситуация.