Петя Тухлева

Магистър по Психология

Квалификации и обучение

 • Бакалавър по психология

Kyiv Institute – “Slavonic University” – Киев, Украйна

 • Магистър по здравен мениджмънт

Медицински университет – Пловдив

 • Магистър по Стопанско управление

Управление на човешки

Технически Университет – Габрово

 • Магистър по Психология
 • Удостоверение – „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПСИХОПАТОЛОГИЯ“ 2021г.

Медицински Университет – Пловдив

 • Свидетелство за професионална квалификация „ЕВОЛЮЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ“ 2020г.

Медицински Университет – Пловдив

Социална психология

Великотърновски Университет – “Св.Св. Кирил и Методий”

 • „Психологически аспекти и терапия на зависимости”

“ Джи Ей – Ант ” – София

 • „Превенция и антиагресия при деца 1-4 клас”

Фондация „Индекс” – София

 • Въведение в системния подход и работата със семейства

Psy Art complex – София

 • Умения за водене на динамично интервю

“Джи Ей – Ант ” – София

 • Базови умения за психодиагностика и психологично консултиране в клиничната психология

Център за Психологични изследвания и консултации – ЕТ “ПИК – Добринка Божинова”

 • Психосоциални интервенции при зависими пациенти – пътуване от теорията към практиката

Д-р Игор Куценок – Калифорнииски Университет Сан Диего – дву степенен модул – София

 • Алгоритми за диагностициране на мозъчна смърт и съобщаване на “bad news”

Изпълнителна агенция по трансплантации – София

Практика

 • От 2005 до момента индивидуално и фамилно консултиране – терапия
 • От 2006 до 2010

Психолог в МБАЛ “Пловдив“ – Пловдив

 • От 2007 до момента

Психолог в КАИЛ /клиника по анестезиология и интензивно лечение/

УМБАЛ “Св. Георги„ – Пловдив

2009 – 2013 – ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ – Програма Виктория – гр. Баня и гр. Хисар /ранна интервенция при жени с рак на гърдата/

 • От 2010 до 2012

Председател на общински съвет по наркотични вещества – Пловдив