За деца

Начало / За деца

ЗА ДЕЦАТА …

  • Първи стъпки в детска градина – Това е преломен момент в детска възраст. Колкото повече време детето е прекарвало с един човек (обикновено майката), по-трудно се адаптира към новата среда. „Раздялата” сутрин е болезнена, а усещането за насилствени действия (ставане в определен час, обличане) създава стрес.
  • Смяна на местоживеене – Новата обстановка (квартал, град, нови хора, ново училище и среда) може да предизвикват чувство за безпокойство.
  • Развод на родителите – Един мъж и една жена вече не искат да живеят заедно, но едно дете си иска своята мама и тате! Детето възприема семейството като едно цяло и при разрив е силно желателно да заведете детето си на консултация с психолог.
  • Нов член в семейството – Често срещано е след раждане на братче или сестриче детето да изпитва неосъзната ревност, която се проявява в агресивно поведение, непокорство, инат, връщане към „бебешки период” (показва нежелание да се храни и заспива самичко) с цел съжаление и внимание.
  • Смърт на близък – Психолозите си имат подходи, с които да помогнат на по-малкото дете да достигне мир със ситуацията, а по-голямото дете – да приеме факта.
  • Тревожни признаци – Агресия; трудност при отделяне от родителите и нежелание да общува с другите деца; безсъние; кошмари; нощно напикаване; неконтролируем глад; липсва на апетит; не довършва дейността си докрай; боледува много често.

Психологът е обучен да разбере основата на проблема, разговаряйки с Вас, наблюдавайки и невербалния език (положение на тялото в пространството, къде избирате да седнете, какви жестове използвате).

А за децата – психологът получава отговори на въпросите чрез рисунки и игри. Той ще ви помогне да опознаете себе си, реакцията си в различните ситуации, причините за това – и в крайна сметка Вие сами ще се справите с проблема и ще откриете вашия уникален начин да бъдете щастливи! Доверете се на специалистите!