КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПСИХОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ И ПСИХИАТЪР?

Психологът е човек, с академична специалност Психология /бакалавърска или магистърска степен/.

Психотерапевтът е психолог , който е преминал през специално следдипломно обучение по психотерапия, даващо му уменията и голямата отговорност да помага в разрешаване душевните проблеми на хората. Той не е лекар и няма право да предписва лекарства, а търсещите помощ при него не са пациенти – а клиенти.

Психиатърът е лекaр, който е специализирал психиатрия. Той познава добре човешката анатомия и психопатология. Психиатърът може да действа и като психотерапевт, само ако е преминал съответното обучение.