Цена: – 60 лв (до 50 минути)

Заплащането на консултациите е по банков път.

Информация за извършване на плащане:

Получател: Петя Дамянова Тухлева
IBAN: BG67STSA93001524208772
BIC/SWIFT: STSABGSF
Основание за превод: Захранване

За да получите по-бърза консултация е необходимо да изпратите копие от платежното нареждане на имейл psihologi19@gmail.com след извършване на превод.